30 млн. лева в подкрепа на строителния сектор бяха обявени по време на Годишната среща на УО на ОПРР с Европейската комисия

30 млн. лева в подкрепа на строителния сектор бяха обявени по време на Годишната среща на УО на ОПРР с Европей

12 януари 2023 | 09:57

Средствата са заявени за индексация по 57 договора и с тях ще бъде подпомогнато завършването на проекти във всички приоритетни области по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, обясни г-жа Десислава Георгиева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. Най-голям брой искания, подадени за одобрение от УО на ОПРР предвид непредвидената инфлация на цените на строителните материали, са за проекти в областта на културната, социалната и туристическа инфраструктура.

Информацията за изпълнението и напредъка по ОПРР и подготовката на ПРР 2021-2027 г. беше представена по време на Годишната среща с ЕК за обсъждане на изпълнението и напредъка по ОПРР и ПРР 2021-2027 г. Годишната среща с ЕК се провежда в началото на всяка година. Целта й е да бъде прегледан и представен напредъка по ОПРР и ПРР 2021-2027 г. и обсъдена съвместната работа на УО с ЕК през текущата година. Заместник-министър, Десислава Георгиева, представи общото изпълнение по ОПРР 2014-2020 г., както и напредъка по всяка една приоритетна ос, включително рисковете в изпълнението на проекти по тях. Ръководителят на УО на ОПРР, даде детайлна информация и за напредъка по големите проекти, финансирани от ОПРР 2014-2020 г., както и подготовката на ПРР 2021-2027.

От името на ЕК беше заявена подкрепа на УО и продължаване на принципа на партньорство и сътрудничество, за да бъде успешно завършена ОПРР и да стартира ефективното изпълнение на ПРР 2021-2027 г.

В Годишната среща взеха участие г-жа Лидия Стойкова-Чорбанова, заместник-министър на Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, представители на Европейската комисия, ЦКЗ, ОСЕС, НФ и ФМФИБ.

mrrb