Съвет на Европа

Съвет на Европа

25 януари 2008 | 15:32

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА (Council of Europe) е първата европейска политическа организация, основана след Втората световна война (през 1949 г. в Рим). Седалището на Съвета на Европа се намира в Страсбург (Франция). Министерството на регионалното развитие и благоустройството участва активно в две от дейностите на Съвета на Европа:
1. Устройство на територията (CEMAT) и
2. Местна и регионална демокрация и трансгранично сътрудничество (CDLR).
Повече подробности ще намерите в документa, озаглавен “Съвет на Европа: структура и дейности”.

Официална страница на Съвета на Европа http://www.coe.int/DefaultEN.asp

Информационен сайт на български език - http://www.coe.bg/

Постоянно представителство на Република България към Съвета на Европа - http://www.mfa.bg/bg/103/

16-та сесия на Конференцията на министрите, отговорни за местното и регионално управление на Съвета на Европа:  
„Местното и регионално управление в бурни времена: предизвикателството на промяната”, Утрехт, 16 - 17 ноември 2009 г. 
http://www.minconf16.com/

17-та сесия на Конференцията на министрите, отговорни за местното и регионално управление на Съвета на Европа, Киев, 3-4 ноември 2011 г. 
http://17-session.kiev.ua/
 

  • Прикачени файлове (25)
    Европейска харта за местно самоуправление
    Европейска рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа
    Допълнителен протокол към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа
    Протокол № 2 към Европейската рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа относно интертериториалното сътрудничество
    Европейска конвенция за ландшафта
    Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите
    Гражданска конвенция за корупцията
    Резолюция /97/24 относно двадесетте ръководни принципа за борба срещу корупцията
    Конференция на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, 14 сесия, Будапеща, 24-25 февруари 2005 г. - декларация и дневен ред
    Конференция на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление, 15-та сесия, Валенсия, 2007 г.
    Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво
    Технически анализ в изпълнение на Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво
    Европейски комитет по местна и регионална демокрация (CLEAR), 12.04.2007 г. - "Инструментът CLEAR: документи за втората вълна на тестване"
    Информационен бюлетин "Местна демокрация и регионална политика", издание с участието на МРРБ в междуправителственото сътрудничество в рамките на Съвета на Европа (1999-2003 г.)
    Информационен бюлетин "Местна демокрация и регионална политика", издание с участието на МРРБ в междуправителственото сътрудничество в рамките на Съвета на Европа (2004 г.)
    Информационен бюлетин "Местна демокрация и регионална политика", издание с участието на МРРБ в междуправителственото сътрудничество в рамките на Съвета на Европа (2005 г.)
    Съвет на Европа: структура и дейности
    Декларация и дневен ред от Утрехт за осигуряване на добро местно и регионално управление (2010-2013 г.)
    Тълковен речник по териториално развитие
    Препоръки на Комитета на министрите за управлението на местно и регионално ниво
    Препоръка 310 (2011) на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа относно местната и регионална демокрация в България
    Мониторингов доклад "Местната и регионална демокрация в България" на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа
    Декларация от Киев
    Насоки от Киев
    Съвет на Европа - презентация
Прикачени файлове (25)