Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.

Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.

12 май 2020 | 10:43

Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 година е приета с Решение № 306 на Министерския съвет от 07 май 2020 г., (обн. ДВ. Бр.42 от 12 май).

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Прикачени файлове (1)