Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2011 - 2015 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за

10 юни 2009 | 00:00

 Актуализираният документ е приет с Решение на МС № 922/ 16.12.2011 г.

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Актуализиран документ за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2011 - 2015 г.
Прикачени файлове (1)