Анализ на обобщените резултати от проведено анкетно проучване на капацитета и перспективите на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и областните съвети за развитие в районите от ниво 3

Анализ на обобщените резултати от проведено анкетно проучване на капацитета и перспективите на регионалните съ

19 септември 2011 | 00:00
 
  • Прикачени файлове (1)
    Анализ
Прикачени файлове (1)