Анализ на състоянието и тенденциите за промени в обхвата на районите от нива 1, 2 и 3 в Република България в контекста на общата класификация на териториалните единици за статистически цели в Европейския съюз

Анализ на състоянието и тенденциите за промени в обхвата на районите от нива 1, 2 и 3 в Република България в к

21 декември 2013 | 09:47
  • Прикачени файлове (1)
    Аналитичен доклад райони
Прикачени файлове (1)