Асоциации по ВиК

Асоциации по ВиК

05 април 2017 | 14:21
АСОЦИАЦИИ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И КАНАЛИЗАЦИЯ
(по чл. 198б от Закона за водите)
АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
(АВИК)
СЕДАЛИЩЕ  КОНТАКТИ
1. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕOOД - Благоевград
Областна администрация Благоевград
пл. „Георги Измирлиев” № 9, гр. Благоевград 2700 
тел.: 073/ 82 70 48
e-mail: avik@bl.government.bg
2. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД - Бургас
Областна администрация Бургас
ул. „Цар Петър” № 1, гр. Бургас 8000 
тел.: 056/ 84 04 85
тел.: 056/ 82 51 71
факс: 056/ 84 04 81
e-mail: upravitel@bsregion.org
3. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД
Областна администрация Варна
ул. „Преслав” № 26, гр. Варна 9000 
тел.: 052/ 68 83 04
e-mail: vik.asociacia.vn@abv.bg
4. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД
Областна администрация Велико Търново
пл. „Център” № 2, гр. Велико Търново 5000
тел.: 062/ 60 01 27
факс: 062/ 60 01 27
e-mail: vtavik@abv.bg
5. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД
Областна администрация Видин
ул. „Дунавска” № 6, гр. Видин 3700
тел.: 094/ 92 31 10
e-mail: avik_vidin@abv.bg
6. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД - Враца
Областна администрация Враца
бул. „Демокрация” № 1, гр. Враца 3000 
тел.: 0888 98 91 25
e-mail: avik.vratsa@gmail.com
7. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК” ООД - Габрово
Областна администрация Габрово
пл. „Възраждане” № 5, гр. Габрово 5300 
тел.: 066/ 81 06 43
e-mail: avik@gb.government.bg
8. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК” ООД - Димитровград
Областна администрация Хасково
пл. „Свобода” № 5, гр. Хасково 6300
тел.: 038 60 80 23
e-mail: avik_hs@abv.bg
9. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” АД - Добрич
Областна администрация Добрич
ул. „Независимост” № , гр. Добрич 9300
тел.: 058/ 65 54 08
e-mail: avik@dobrich.government.bg
10. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД - Исперих
Областна администрация Исперих
бул. „Бели Лом”  № 37А,  гр. Разград 7200
тел.: 084/ 61 62 34
e-mail: rz.ViK_GS@rz-government.org
11. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК” ООД - Кърджали
Областна администрация Кърджали
бул. „България” № 41, гр. Кърджали 6600 
тел.: 0361/ 6 01 58
e-mail: avik@kardzhali.org.
12. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Кюстендилска вода” ЕООД
Областна администрация Кюстендил
ул. „Демокрация” № 44, гр. Кюстендил 2500
тел.: 0883 24 57 45
e-mail: avik.kustendil@gmail.com
13. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК” АД - Ловеч
Областна администрация Ловеч
ул. „Търговска” № 43, гр. Ловеч 5500
тел.: 068 600 003/ 600 261
e-mail: governor@lovech.government.bg
14. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализациия” ООД - Монтана
Областна администрация Монтана
пл. „Жеравица”  № 1, гр. Монтана 3400 
тел.: 0876 45 59 93
e-mail: avik_montana@montanabg.org
15. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД 
Областна администрация Пазарджик
ул. „Екзарх Йосиф” № 2, гр. Пазарджик 4400 
тел.: 034/ 44 24 48
e-mail: secretary@pz.government.bg
16. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК” ООД - Перник
Областна администрация Перник
гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б 2300
тел.: 076/ 64 99 47
e-mail: avik@pk.government.bg
17. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен
Областна администрация Плевен
пл. „Възраждане” № 1, гр. Плевен 5800 
тел.: 064/ 80 41 36
e-mail: a_vik_pleven@abv.bg
18. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив
Областна администрация Пловдив
пл. „Никола Мушанов” № 1, гр. Пловдив 4000 
тел.: 032/ 60 55 64
e-mail: avk@pd.government.bg
19. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД
Областна администрация Разград
бул. „Бели Лом”  № 37А, гр. Разград 7200
тел.: 084/ 61 62 34
e-mail: rz.ViK_GS@rz-government.org
20. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канлизация” ООД - Русе
Областна администрация Русе
пл. „Свобода”  № 6, гр. Русе 7000
тел.: 082/ 81 22 19
факс: 082/ 82 00 92
e-mail: avik@ruse.bg
21. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД - Силистра
Областна администрация Силистра
ул. „Добруджа”  № 27, гр. Силистра 7500 
тел.: 086/ 81 88 33
e-mail: avik_silistra@abv.bg
22. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД
Областна администрация Сливен
ул. „Димитър Добрович”  № 3, гр. Сливен 7500
тел.: 044/ 61 66 85
e-mail: governments@regionsliven.com
23. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Смолян
Областна администрация Смолян
бул. „България” № 14, гр. Смолян 4700
тел.: 0301/ 6 01 58
e-mail: associationvik_smolyan@abv.bg
24. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК - София” ЕООД 
Областна администрация Софийска област
бул. „Витоша” № 6, гр. София 1000 
тел.: 02/93 01 816
тел.: 02/ 93 01 842
e-mail: avik@sofoblast.bg
25. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора
Областна администрация Стара Загора
бул. „Цар Симеон Велики” № 108, гр. Ст. Загора 6000
тел.: 042/ 61 32 10
факс: 042/ 60 06 40
e-mail: avikstz@sz.government.bg
26. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК” ООД - Търговище
Областна администрация Търговище
ул. „Стефан Караджа” № 2, гр. Търговище 7700
тел.: 0601/ 6 13 19
e-mail: avik@tg.government.bg
27. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Хасково
Областна администрация Хасково
пл. „Свобода” № 5, гр. Хасково 6300 
тел.: 038/ 60 80 23
e-mail: avik_hs@abv.bg
28. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД
Областна администрация Шумен
бул. „Славянски” № 30, гр. Шумен 9700
тел.: 054/ 86 99 85
e-mail: asvik2015@gmail.com
29. АВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Ямбол
Областна администрация Ямбол
ул. „Жорж Папазов” № 18, гр. Ямбол 8600
тел.: 046/ 98 30 61
e-mail: vik_association@yambol.government.bg