България и Мароко с готовност за развитие на сътрудничеството в областта на градската и жилищна политика

България и Мароко с готовност за развитие на сътрудничеството в областта на градската и жилищна политика

10 февруари 2020 | 13:54

България и Мароко имат готовност да развият сътрудничеството си в областта на градската и жилищна политика. Затова се договориха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и министърът на териториалното планиране, урбанизма, жилищната и градската политика Нужа Бушареб. Двете проведоха среща в рамките на Десетия Световен градски форум на Хабитат - ООН.

Зам.-министър Николова и министър Бушареб обсъдиха и въпроси като възможностите за навлизането на нови технологии и стандарти в строителния сектор, както и възможността за обмяна на опит и експертиза между министерствата.

Изрази се готовност за сключване на меморандум за сътрудничество, което да положи началото на реално практическо взаимодействие между експертите от ведомствата. Подписването на споразумение между двете министерства ще бъде стъпка за установяване на трайно партньорство и засилване на икономическите връзки между двете страни.

Министър Бушареб отправи покана към българската страна да посети Мароко за запознаване с добрите практики и възможностите за взаимодействие. Зам.-министър Николова също от своя страна отправи покана за визита в България.

По-рано днес Деница Николова проведе среща и с Кире Илиоски – директор на кабинета на изпълнителния секретар на Икономическата комисия за Европа на ООН. Двамата коментираха потенциала за разширяване на сътрудничеството в контекста на изпълнението на Европейския зелен пакт, в т.ч. Фонда за справедлив преход.

Беше засегната необходимостта от засилване на усилията за изпълнение на мерки в областта на кръговата икономика. Дискутирана бе и възможността за активно участие на български градове в предстоящия Форум на кметовете, който ще се състои през есента в Женева.