Календар 16.11.2022

Министър Шишков: До две седмици стартира програмата за саниране на многофамилните сгради
16 ноември 2022 | 18:24
Министър Шишков ще инспектира последващите етапи в строителството на интерконектора
16 ноември 2022 | 14:44
Приети са интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране
16 ноември 2022 | 14:43
Правителството одобри сключването и изменението на договори за финансова помощ с до 10% над бюджета по ОПРР 2014-2020
16 ноември 2022 | 14:42
Одобрени са докладите за изпълнение, наблюдение и оценка на регионалните планове за развитие на страната за периода 2014-2020 г.
16 ноември 2022 | 14:41
Арх. Иван Шишков: Придвижваме максимално бързо процедурата по строежа на националната детска болница
16 ноември 2022 | 09:46
Всеки, който има интерес към мерките за енергийна ефективност, да се обръща към местната власт
16 ноември 2022 | 09:06