ДНСК връчи на „Ай Си Джи Би“ АД разрешението за ползване на Междусистемната газова връзка Гърция – България

ДНСК връчи на „Ай Си Джи Би“ АД разрешението за ползване на Междусистемната газова връзка Гърция – България

28 септември 2022 | 17:41

В присъствието на министъра на региналното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, началникът на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) арх. Деляна Панайотова връчи официално на представител на независимия преносен оператор „Ай Си Джи Би“ АД разрешение за ползване на Междусистемната газова връзка Гърция – България. Миналата седмица арх. Панайотова подписа заповедта за съставяне на Държавна приемателна комисия за първия етап от обекта. В изключително кратки срокове комисията успя да провери огромен обем от документация, спазвайки стриктно изискванията на Закона за устройство на територията, както и да инспектира цялостно строежа.

Във вторник членовете на комисията подписаха Акт 16 без възражения, който е задължителен за издаване на окончателния документ – Разрешение за ползване. Така обектът вече разполага с всички необходими документи, за да бъде пуснат в експлоатация на 1 октомври.