Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.

Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развит

19 август 2022 | 14:47
  • Прикачени файлове (1)
    Доклад по наблюдение и контрол на въздействието на околната среда при прилагането на регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.
Прикачени файлове (1)