Доклади относно резултатите от последващите оценки на Регионалните планове за развитие на шестте района за периода 2014-2020 г. приети от Министерски съвет на заседание на 16.11.2022 г.

Доклади относно резултатите от последващите оценки на Регионалните планове за развитие на шестте района за пер

09 декември 2022 | 13:20
  • Прикачени файлове (7)
    Извлечение от протокол № 49 от заседание на МС на 16.11.2022 г.
    Доклад относно резултатите от последващата оценка на Регионален план за развитие на СЗР за периода 2014-2020
    Доклад относно резултатите от последващата оценка на Регионален план за развитие на СИР за периода 2014-2020
    Доклад относно резултатите от последващата оценка на Регионален план за развитие на СЦР за периода 2014-2020
    Доклад относно резултатите от последващата оценка на Регионален план за развитие на ЮЗР за периода 2014-2020
    Доклад относно резултатите от последващата оценка на Регионален план за развитие на ЮЦР за периода 2014-2020
    Доклад относно резултатите от последващата оценка на Регионален план за развитие на ЮИР за периода 2014-2020
Прикачени файлове (7)