Доклади по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалните планове за развитие (2007 - 2013) на шестте района от ниво 2, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на плана

Доклади по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалните планове за развитие (2007 - 2013) на шестте

17 юни 2010 | 00:00
                        
  • Прикачени файлове (1)
    Доклади
Прикачени файлове (1)