Годишен доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България - бивша югославска република Македония 2014 - 2020 за 2018 г.

Годишен доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично съ

31 юли 2019 | 11:52
  • Прикачени файлове (1)
    Годишен доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България - бивша югославска република Македония 2014 - 2020 за 2018 г.
Прикачени файлове (1)