Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Северна Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Документи

  • Прикачени файлове (8)
    Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020 2017-01-31 11:14:59
    Приложения 2017-01-31 11:14:45
    Резюме на програмата 2017-01-31 11:15:06
    Резюме за гражданите на Годишен доклад за изпълнението на програма (англ.език) 2017-01-31 11:15:25
    Резюме на годишен доклад 2016 г. 2017-12-06 13:56:30
    Резюме на годишен доклад 2017 г. 2019-07-31 11:57:40
    Резюме на годишен доклад 2018 г. 2019-07-31 11:57:58
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2021-08-16 13:57:22
Прикачени файлове (8)