Годишен доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България-Бивша Югославска Република Македония за 2017 г.

Годишен доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично съ

20 април 2018 | 13:10
  • Прикачени файлове (1)
    Годишен доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България-Бивша Югославска Република Македония за 2017 г.
Прикачени файлове (1)