Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2017 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2017 г.

11 декември 2018 | 17:36
  • Прикачени файлове (1)
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2017 г.
Прикачени файлове (1)