Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2017 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2017 г.

11 декември 2018 | 11:44
  • Прикачени файлове (1)
    ГД за наблюдение на РПР на ЮИР-2017_г
Прикачени файлове (1)