Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2018 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2018 г.

30 септември 2019 | 15:53
  • Прикачени файлове (1)
    ГД на РПР- ЮЦР-2018
Прикачени файлове (1)