Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2019 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2019 г.

18 септември 2020 | 16:39
  • Прикачени файлове (1)
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2019 г.
Прикачени файлове (1)