Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2020 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за 2020 г.

23 август 2021 | 16:59
  • Прикачени файлове (2)
    Годишен доклад 2020 - РПР - ЮЦР
    Протокол - РСР ЮЦР - ГД
Прикачени файлове (2)