Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с доклада за стратегическа екологична оценка на Програмата за 2019 година

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на съвместимостта на оценката на въздействие върху околната среда с

02 април 2020 | 16:29
  • Прикачени файлове (1)
    SEA_BG-MK_2019
Прикачени файлове (1)