Годишен доклад за наблюдение на изпълението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2018г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2018

22 юли 2019 | 12:25
  • Прикачени файлове (1)
    ГД за наблюдение изпълнението на РПРна СЦР-2018
Прикачени файлове (1)