Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020) за 2019 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-

28 април 2021 | 10:55
  • Прикачени файлове (1)
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020) за 2019 г.
Прикачени файлове (1)