Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. за 2019 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020

28 април 2021 | 10:38
  • Прикачени файлове (1)
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. за 2019 г.
Прикачени файлове (1)