Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020г.) за 2019г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020

28 април 2021 | 10:26
  • Прикачени файлове (1)
    Доклад
Прикачени файлове (1)