Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район(2014-2020 г.) за 2018 г.

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район(2014-2020 г.)

04 октомври 2019 | 13:33
  • Прикачени файлове (1)
    ГД на РПР на ЮЗР 2018
Прикачени файлове (1)