Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. за 2019 г

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г.

25 август 2020 | 15:51
  • Прикачени файлове (1)
    Годишен доклад на РПР на ЮЗР_2019 г.
Прикачени файлове (1)