Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерствот

30 март 2021 | 11:03
  • Прикачени файлове (1)
    Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
Прикачени файлове (1)