Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на региноналните планове за развитие на районите от ниво 2 за 2013 г.

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на региноналните планове за развитие на районите от ниво 2 за 20

23 юни 2014 | 16:24
  • Прикачени файлове (6)
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2011-2013 г.) за 2013 г.
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (2011-2013 г.) за 2013 г.
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013) за 2013 г.
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2013 г.
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2011-2013 г.) за 2013 г.
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013 г.) за 2013 г.
Прикачени файлове (6)