Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г. за 2016 г.

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г. за 2

07 юли 2017 | 09:26
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (6)
    ГД на РПР на СЗР 2016 г.
    ГД на РПР на СЦР 2016
    ГД на РПР на ЮЗР 2016 г.
    ГД на РПР на ЮИР-2016 г.
    ГД на РПР на СИР 2016 г.
    ГД на РПР ЮЦР 2016г.
Прикачени файлове (6)