Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г. за 2017 г.

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г. за 2

25 юни 2018 | 14:54
  • Прикачени файлове (6)
    Годишен доклад на РПР на Югозападен район (2014-2020 г.) за 2017 г.
    Годишен доклад на РПР на Южен централен район за 2017 г.
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на РПР на Северен централен район за 2017 г.
    Годишен доклад на РПР на Североизточен район за 2017 г.
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район за 2017 г.
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2017 г.
Прикачени файлове (6)