Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Министерство

30 март 2021 | 11:03
  • Прикачени файлове (3)
    Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в МРРБ за 2020 г.
    Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в МРРБ за 2021 г.
    Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в МРРБ за 2022 г.
Прикачени файлове (3)