Гражданите могат да се обръщат към общините след официалното публикуване на утвърдените Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фон – Етап 1“

Гражданите могат да се обръщат към общините след официалното публикуване на утвърдените Насоките за кандидатст

01 декември 2022 | 14:56

Общинските и районните администрации са водещи партньори по програмата за саниране 

 

Общинските и районните администрации са водещи партньори при изпълнението на проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фон – Етап I“.

Сдруженията на собствениците трябва да сключват партньорски споразумения с тях преди подаването на предложения за изпълнение на инвестиции.

За улеснение на процеса на кандидатстване Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува списък на лица за контакт, които общинските администрации са определили.

МРРБ информира, че кандидатстването по процедурата все още не е отворено – Насоките за кандидатстване по нея са на етап заключително съгласуване и предстои тяхното утвърждаване и публикуване. В тази връзка препоръчваме представителите на Сдруженията на собствениците да осъществят връзка с лицата за контакт след официалното публикуване на утвърдените Насоки, за да започнат подготовката на документите за кандидатстване по настоящата процедура.

Списъкът е публикуван на страницата на МРРБ в раздел „Проекти по НПВУ“, подраздел „Инвестиции по НПВУ“, секция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (https://www.mrrb.bg/bg/spisuk-s-lica-za-kontakt-opredeleni-ot-obstinskite-administracii-vuv-vruzka-s-izpulnenieto-na-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i-po-nacionalniya-plan-za-vuzstanovyava-86298/).