Индикатори за оценка на глобалните екологични проблеми (Проект "Региони за устойчива промяна" - INTERREG IVC)

Индикатори за оценка на глобалните екологични проблеми (Проект "Региони за устойчива промяна" - INTERREG IVC)

22 март 2011 | 15:20
  • Прикачени файлове (4)
    Регионален индекс за климатична осигуреност
    Технически паспорти на 7 стратегически индикатора за интегриране на глобалните цели по околна среда в регионално развитие
    Индикатор податливост на ерозия
    Индикатори - глабални екологични въпроси
Прикачени файлове (4)