Информационен ден за трета покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021 - 2027

Информационен ден за трета покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудни

15 март 2024 | 15:45

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в сътрудничество със Съвместния секретариат на програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021 - 2027, организира Информационен ден за Третата покана за проектни предложения. Целта на събитието е потенциалните партньори от България да бъдат информирани за възможностите за участие, процеса на кандидатстване, условията за допустимост на проектните предложения, подбора на партньори и други теми, свързани с настоящата покана.

Събитието ще се проведе от 10:00 до 13:30 ч. на 9 април 2024 г. в дистанционен формат чрез платформа Webex. 

Желаещите да вземат участие в събитието трябва да заявят участие като попълнят регистрационната форма за информационния ден най-късно до 8 април 2023 г. 15:00 ч. Непосредствено преди събитието всяко регистрирало се лице ще получи линк за участие на имейл адреса, посочен във формата за регистрация.

Третата  покана за набиране на проектни предложения по програмата ще бъде отворена от 20 март до 7 юни 2024 г. като бенефициентите могат да си сътрудничат по всички теми от споделено значение в съответствие с техните регионални нужди, доколкото това попада в обхвата на политиката на сближаване. Бюджетът по поканата е 130 милиона евро.

Организациите, свързани с формулиране и изпълнение на политики, са основната целева група на програма Интеррег Европа. Тези организации могат да бъдат национални, регионални или местни власти, както и други организации, отговорни за разработването и/или провеждането на политики за регионално развитие. Подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да включват организации от поне четири от петте географски зони на програмата за изпълнение на съвместни дейности от три до четири години.

Повече информация за програмата и предстоящата покана може да се намери на електронната страница на програмата

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Agenda
    Презентации
Прикачени файлове (2)