Информация за Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние

Информация за Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние

18 декември 2013 | 13:49

Информация за Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние

 

Как да получим многоезично извлечение от акт за гражданско състояние?

 

Списък на държавите-членки по конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние

 

Образци на формуляри