Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 897 от 16.11.2022 г

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2, приета с РМ

22 ноември 2022 | 10:50
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    СЦР+Становище на МОСВ+РМС
Прикачени файлове (1)