Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 898 от 16.11.2022 г

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС №

22 ноември 2022 | 10:49
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    СИР+Становище на МОСВ+РМС
Прикачени файлове (1)