Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за периода 2021-2027 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападния регион за планиране за периода 2021-2027 г.

20 септември 2022 | 15:55
  • Прикачени файлове (2)
    Интегрирана териториална стратегия на СЗР
    Приложение
Прикачени файлове (2)