Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 899 от 16.11.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 899

22 ноември 2022 | 10:52
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    ЮИР+Становище на МОСВ+РМС
Прикачени файлове (1)