Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 900 от 16.11.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 90

22 ноември 2022 | 10:51
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    ЮЗР+Становище на МОСВ+РМС
Прикачени файлове (1)