Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС № 901 от 16.11.2022 г

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен регион за планиране от ниво 2, приета с РМС №

22 ноември 2022 | 10:53
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    ЮЦР+Становище на МОСВ+РМС
Прикачени файлове (1)