Инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, Габрово

Инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужван

18 юли 2023 | 11:57

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, Габрово, включващо инвестиционни намерения за изграждане и реконструкция на ВиК системи и съоръжения на територията на област Габрово.

mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Документация
Прикачени файлове (1)