Изменение на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2014-2020 г.

Изменение на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване

21 декември 2020 | 20:47
  • Прикачени файлове (1)
    Методически насоки
Прикачени файлове (1)