Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.

Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република Бълг

17 декември 2021 | 11:00

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) стартира консултации по Доклада за екологична оценка (ЕО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г., съгласно чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 3 и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична

оценка на планове и програми (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.).

Пълният текст на съобщението за стартиране на консултациите, Доклада за ЕО и приложения, проектите на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2021-2027 и Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата, може да намерите в прикачените файлове.

Документите са достъпни и в сградата на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ – ул. Стефан Караджа №9, всеки работен ден между 9:30 и 17:00 ч. както и на интернет страницата на програмата.

Становища и мнения могат да се депозират на място и с писма чрез деловодството в сградата на МРРБ,  на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17 – 19 и по електронна поща: ma_ipacbc@mrrb.government.bg до 17.01.2022 г.

 

 

  • Прикачени файлове (6)
    Saobshtenie_za_konsultacii_PTGS-TSIM
    Draft_Programme_BG_RNM_БГ_16.12.2021
    SEA_Report_Bulgaria_RNM_NTS_bg
    Territorial_Strategy_RB_RNM_BG_12.2021
    First_draft_SEA_Report_Bulgaria_RNM_bg
    Приложения
Прикачени файлове (6)