Междинна оценка на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г.

Междинна оценка на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г.

12 януари 2011 | 00:00
 
  • Прикачени файлове (1)
    Междинна оценка на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г.
Прикачени файлове (1)