Междинни оценки за изпълнението на Регионалните планове за развитие 2007-2013 г. на шестте района от Ниво 2

Междинни оценки за изпълнението на Регионалните планове за развитие 2007-2013 г. на шестте района от Ниво 2

22 юни 2011 | 00:00
 
  • Прикачени файлове (6)
    Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Северен централен район от Ниво 2
    Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Североизточен район от Ниво 2
    Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Северозападен район от Ниво 2
    Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Южен централен район от Ниво 2
    Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Югоизточен район от Ниво 2
    Междинна оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2007-2013 г. на Югозападен район от Ниво 2
Прикачени файлове (6)