Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градовете от ниво 4

Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за

25 октомври 2012 | 00:00
 
  • Прикачени файлове (1)
    Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градовете от ниво 4
Прикачени файлове (1)