Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г.

Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове з

07 март 2019 | 15:15
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (2)
    Методически указания
    Приложения
Прикачени файлове (2)